Wednesday, 3 April 2013

PERGERAKAN KREATIF 'Chicken Dance'

Tema        : Emosi
Tarikh       : 2 April 2013
Hari          : Selasa
Masa        : 8.30 hingga 9.10 pagi

Standard Pembelajaran : 
KTI 2.4.1 Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu.
KTI 2.4.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan.

Langkah Pengajaran :
1. Penerangan aktiviti.
2. Murid melakukan 5 langkah pergerakan.
3. Murid menggerakkan anggota badan mengikut muzik   "Chicken Dance".


  

1 comment: